A 4190 feladatból álló valóságközeli feladatbankunk az általános iskolai felső tagozatos tanulók és tanáraik számára készült. A fejlesztésben részt vevő Vas vármegyei gyakorló pedagógusok nyolc tantárgyból készítettek feladatokat; magyarból, történelemből, matematikából és természettudományból 5-8. évfolyamra, míg biológiából, fizikából, kémiából és földrajzból 7-8. évfolyamra. A feladatok közösek abban, hogy a gyerekek számára olyan helyzeteket próbálnak feltárni, amelyekkel jól igazolható az iskolában tanult tananyagok valóságban való szükségessége, hiszen a tantervi tananyagtartalmak alkalmazni tudását mérik valóságközeli szituációkban, valós és érdekes problémák megoldásán keresztül, ezáltal segítik a munkaerőpiac számára és a mindennapi életben is alapvető kulcskompetenciák (pl. problémamegoldás, tanulási képesség) mérését és fejlesztését. A fejlesztők reményei szerint ezek a feladatok erősíthetik a diákok tanulás iránti motivációját és érdeklődését is, hiszen a tanulók az iskolában szerzett tudásukkal tudnak megválaszolni, megoldani az iskolán kívüli életükben felvetődő kérdéseket, problémákat. A feladatok használhatók egy adott tananyag gyakorlására, ismétlésére is, akár néhány percben vagy hosszabb időtartamban is tanórán, szakkörön, otthoni tanulás során. A feladatbank fejlesztése során fontos szempont volt, hogy a pedagógusok számára könnyen felhasználható legyen, ezért tantárgyanként, évfolyamonként és tantárgyi témakörönként külön találhatók a feladatok benne. Minden tantárgy esetében látható egy összegző táblázat a tantárgyon belüli évfolyamok és tantárgyi témakörök szerinti feladatok struktúrájáról és számáról.

A tantárgyak nevére kattintva kiválasztható az évfolyam, majd azon belül a témakör.
A témakörön belül a következő, szabadon letölthető, módosítható, egyénre szabható dokumentumok találhatók:

  • Prezentáció az adott évfolyamon és témakörben található feladatokból. A prezentációk első felében a feladatok, második felében a megoldások találhatók. Diavetítés nézetben a feladat dia bal alsó sarkában található „i” betűre kattintva közvetlenül eljuthatunk a megoldáshoz, majd a megoldás dia bal alsó sarkában lévő vissza nyílra kattintva közvetlenül visszajutunk a feladathoz, és akár továbbléphetünk a következő feladatra. Természetesen mód van egy adott tanórán, foglalkozáson akár egy, akár több feladat áttekintésére, megbeszélésére, megoldására is. Azoknál a tantárgyi témaköröknél, amelyekben sok feladat található, a prezentációk bontva vannak, például az első prezentáció az 1-40. feladatot, a második a 41-80. feladatot, a harmadik a 81-115. feladatot tartalmazza.
  • A prezentációból készített PDF, amely főként arra szolgál, hogy a felhasználó pedagógus egyben lássa, hogy milyen feladatokat tartalmaz az adott témakörhöz tartozó PPT. A sok feladatot tartalmazó témakörök esetében a PDF-ek is bontva vannak, a prezentációkkal összhangban.
  • A feladatok és megoldásuk egyesével word és PDF formátumban. A word formátumban természetesen mód van a feladat átírására, tovább gondolására is, míg a PDF formátum főként nyomtatásra használható. Minden egyes feladatnak külön kódszáma van, amely a tantárgy, az évfolyam, a témakör sorszáma és a feladat sorszáma adatokból áll össze. Ezek a kódok a prezentációkban és a belőlük készített PDF-ekben a feladatoknál és megoldásaiknál is láthatók a diák jobb alsó sarkában.